Att starta e-handel

Många har en idé om att starta en e-handel. Och många skrider också till verket. Tröskeln för att starta en e-handel är ganska liten. Det är lätt att sätta upp en plattform och lägga in sina produkter.  Marknadsföringen är lite svårare att få grepp om.

Många säljer egentillverkade produkter t.ex. babykläder eller prydnadssaker. Det kan fungera bra eftersom det ofta är en unik produkt men det gäller att skapa en relation till kunder och potentiella kunder så att de ser värdet med just dig.

När det gäller e-handel med ett lite större utbud är tröskeln lite högre. Kunderna förväntar sig att man ska ha ett stort utbud om man t.ex. säljer leksaker, böcker eller filmer.

Antingen köper man in produkterna och har ett ganska stort lager, som också kan bli kostsamt i längden, eller så agerar man mellanhand mellan en leverantör som kan skicka direkt till kunden. Om man köper in produkter har man naturligtvis mer kontroll själv, men om man hittar en leverantör så blir ju naturligtvis alternativ två smidigare.  Men marginalerna blir också lägre om man ska agera mellanhand.

När det gäller leksaker online kan efterfrågan variera ganska kraftigt under året med en topp under december då många ska köpa sina julklappar.

Även andra produkter som trädgårdsprodukter och en tydlig men omvänd säsongsvolym. De säljer bäst under sommaren och har lägre efterfrågan under vintern.

Ett tips kan ju vara att kombinera olika verksamheter om man vill ha jämn arbetsbelastning över året. Lycka till med din e-butik.

19 dec 2016